انتخاب میز مدیریت

نکات مهم و لازم در انتخاب میز مدیریت

/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA

میزمدیریت ، یکی از مهمترین اجزای یک مجموعه و شرکت می باشد که باید در انتخاب آن دقت کافی به عمل آید؛ زیرا ، مدیر ساعت زیادی از روز خود را بر روی میز و صندلی اداری می گذراند. البته میز مدیریت علاوه بر استاندارد هایی که باید داشته باشد باید زیبا و با کیفیت نیز باشد، زیرا در زیبایی فضای شرکت یا مجموعه نقش مهمی دارد .